DOEL. DOELGROEP. BEHOEFTEBEVREDIGING.

Corporate presentaties

WAT MAAKT EEN CORPORATE PRESENTATIE EEN GOEDE PRESENTATIE?

STRUCTUUR

STRUCTUUR

Een goede corporate presentatie vertrekt vanuit een duidelijke structuur. Hoe helder je je verhaal, product of dienst kan brengen, hoe beter. Maar dit vertrekt steeds uit een duidelijke doelstelling en eindigt bij een specifiek doelpubliek. Wil u bijvoorbeeld een gel voor brandwonden aanprijzen bij particulieren, dan zal er een verschil zijn met datzelfde product aan te prijzen bij distributeurs. Elk doelpubliek heeft zijn of haar eigen behoeftes. En het is zaak om op basis van die behoeftes het juiste te zeggen, op de juiste manier.

PRESENTER PROOF

PRESENTER PROOF

Een corporate presentatie moet niet enkel helder zijn voor het doelpubliek, maar ook voor diegene die presenteert. Zit er een navigatie in de presentatie? Wat met animaties? Heeft diegene die presenteert notes nodig of niet?

MEDIUM PROOF

MEDIUM PROOF

Ook het medium speelt een rol. Wordt de presentatie verwerkt in een webinar of wordt er gemikt op een face-to-face presentatie.

Dit alles heeft een effect op hoe de presentatie technisch wordt uitgewerkt.

HOE PAKKEN WE DIT DAN AAN EN WAT KOST DAT EIGENLIJK?

STAP 1

Briefing

Ook hier begint alles met een briefing. We vragen steeds naar het bestaande powerpoint sjabloon of powerpoint thema. Aan opportunistische up-selling doen we niet mee. Maar het is makkelijker om een mooie auto te bouwen als het chassis en de motor goed in elkaar zitten. Dit zorgt er ook voor dat we steeds netjes binnen de lijntjes kleuren van de corporate identity.

Tijdens die briefing vragen we steeds of we mogen meedenken. Een van onze sterktes is dat we complexe zaken zo kunnen uitrafelen dat het helder, eenvoudig en efficiënt voorgesteld wordt.

STAP 2

Budget

De eerstvolgende stap is dan een budget dat gebaseerd is op een inschatting van het aantal slides en ook hier weer de complexiteit. Ook het aantal aan te kopen beelden is belangrijk. We kopen deze steeds rechtenvrij aan, uiteraard na goedkeuring van de klant. Deze beelden kunnen dan vrij gebruikt worden. We zorgen er ook voor dat alle iconen of illustraties bewerkbaar zijn. Of in de corporate presentatie zelf, of we sturen de brondbestanden door.

STAP 3

Script

Van zodra het budget goedgekeurd is, gaan we aan de slag met het script. Wat veruit de belangrijkste stap is om een goede corporate presentatie op te zetten.

STAP 4

Design

Na validatie werken we dan de powerpoint designs uit. Ook hier geldt weer dat er voldoende iteraties ingecalculeerd worden binnen het redelijke.

STAP 5

Oplevering

Als we dan samen landen op een finale corporate presentatie, beschouwen we dit als afgerond.